Rederijkersembleem

De rederijkerskamer "Leliekens uut den dael" in Leeuw bestond vermoedelijk al vr 1479. Zij nam deel aan verschillende tornooien of landjuwelen, ondermeer in 1561 te Antwerpen, waar 14 kamers deelnamen aan n van de meest prestigieuze landjuwelen in de Nederlanden. Hun leuze "Jonst voor Const" en het jaar 1561 staan vermeld op hun embleem dat bewaard wordt in het historisch stadhuis van Zoutleeuw.

In 1982 namen de Vrienden van Zoutleeuw het initiatief om het embleem van de rederijkers te laten restaureren. Met gedeelde inspanningen van de stad Zoutleeuw, de toneelvereniging De Gezellen van Vliebergh en de Vrienden van Zoutleeuw werd het embleem in 1983 vakkundig gerestaureerd door de heer Francis Grene van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.

Het embleem bestaat uit een lijst (111 cm x 111 cm) met daarin een schilderijtje, dat de Heilige Familie voorstelt.

De lijst is vermoedelijk een 19de eeuwse assemblage van oude herbruikte elementen uit de 16de eeuw. Het zichtbare schilderijtje moet hoogst waarschijnlijk begin 18de eeuw gedateerd worden. Van het geheel werden radiografische opnames gemaakt, die weinig opleverden met betrekking tot de lijst maar onder het 18de eeuwse schilderijtje kwam een 16de eeuwse Sint-Anna te drien te voorschijn, die evenals de Heilige Familie lelietjes-van-dale vertoont, het embleem van de rederijkers van Leeuw. Omdat succes bij het scheiden van de twee voorstellingen niet verzekerd was, werd het bovenliggende schilderijtje niet weggenomen maar geconserveerd.  Het vrijleggen van de oorspronkelijke stoffering van de lijst was  niet verantwoord omdat dit de veranderingen en de toevoegingen aan de lijst aan het licht zouden brengen. 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → Rederijkersambleem