Vervreemde & gerecupereerde objecten

Via deze rubriek doen de Vrienden van Zoutleeuw een oproep aan alle websitebezoekers om alle nuttige inlichtingen kenbaar te maken die kunnen leiden tot recuperatie van vervreemde objecten. Via onze rubriek contact kunt u tips kenbaar maken aan de Vrienden van Zoutleeuw. Tips die leiden tot locatie of recuperatie van vervreemde objecten worden door de Vrienden van Zoutleeuw beloond. De objecten worden op de volgende pagina's ge´nventariseerd, beschreven en afgebeeld, voor zover foto's beschikbaar zijn.

1. Kerkdiefstal woensdag 24 augustus 1983

In de nacht van dinsdag op woensdag 24 augustus 1983 werd vermoedelijk omstreeks drie uur de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw beroofd van 27 waardevolle stukken. Nadien werd de kerk sterk beveiligd. Het is een verarming voor de ganse gemeenschap, wanneer het bezit van een kerk als de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw wordt aangetast. Ontsnapt aan de catastrofe van de beeldenstorm in de 16de eeuw, ongemoeid gelaten door de barok van de contrareformatie en tijdens de Franse Revolutie in ruime mate andermaal ontsnapt, is dit bedehuis met zijn inboedel van zeer grote Westeuropese betekenis. Onder deze rubriek vindt u de inventaris van de gestolen objecten, zoals die in 1983 werd opgesteld.

2. Andere stukken vervreemd uit het Leeuwse patrimonium

Spijtig genoeg zijn er vˇˇr en na de diefstal van 1983 nog objecten "vervreemd" uit de Sint-Leonarduskerk en uit ander openbaar Leeuws erfgoed. Onder deze rubriek vindt u een niet limitatieve lijst van deze objecten.

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright ę - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w.

Home Vervreemde & gerecupereerde objecten