Lid worden

De vereniging telt werkende leden en toegetreden leden. Natuurlijke personen kunnen werkend of toegetreden lid worden. Andere rechtspersonen kunnen werkend of toegetreden lid worden, indien hun lidmaatschap past in het maatschappelijk doel.

De toegetreden leden treden toe uit sympathie en steun voor de vereniging zonder zich verregaand te engageren: zij kunnen gebruik maken van de diensten van de vereniging en kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Men wordt toegetreden lid door eenvoudige aanmelding aan de raad van bestuur en door betaling van een verplichte jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging. Door de aanmelding en de betaling van de verplichte bijdrage onderschrijft het toegetreden lid het doel en alle statutaire bepalingen van de vereniging.

De werkende leden zetten zich actief in voor de vereniging, moeten bereid zijn de doelstellingen van de vereniging te helpen realiseren en zijn verplicht om hun adres en elke adreswijziging door te geven aan de raad van bestuur. Een toegetreden lid kan werkend lid worden op eenvoudig verzoek aan de raad van bestuur. 

Elk werkend en toegetreden lid van de vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Een toegetreden lid kan zijn ontslag mondeling of schriftelijk indienen bij de raad van bestuur. Elk werkend lid moet zijn ontslag schriftelijk indienen bij de raad van bestuur.

De jaarlijkse verplichte bijdrage voor de toegetreden en voor de werkende leden wordt vastgesteld op minimum € 15,00 en maximum € 150,00. Elk lid bepaalt binnen deze grenzen vrij het bedrag van zijn of haar bijdrage. De betaalde bijdrage geldt uitsluitend voor het kalenderjaar waarin de bijdrage betaald wordt.

Klik hier voor alle praktische inlichtingen om lid te worden.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w.

Home Lid worden