Wie zijn wij?

“De Vrienden van Zoutleeuw” is een vereniging zonder winstoogmerk. Zij werd op 17 april 1968 opgericht onder de auspiciën van het college van burgemeester en schepenen van de stad Zoutleeuw, van de pastoor-deken van de parochie Sint-Leonardus van Zoutleeuw en van de Lionsclub Sint-Truiden. De eerste voorzitter en medestichter was René Graaf de Liedekerke († 31/08/1995) opgevolgd door Louis Gysens († 03/02/2005). De zetel is gevestigd in het historisch stadhuis op de Grote Markt 11 te Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant in België). Sinds 1 juli 2018 huren de Vrienden van Zoutleeuw, dankzij de welwillende houding van het stadsbestuur, twee lokalen in de historische (laken)halle op de Grote Markt 11 A te Zoutleeuw.

Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden.

De raad van bestuur telt momenteel 18 leden.

De nieuwe gecoördineerde statuten - van toepassing vanaf 25 juni 2021 - werden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op 15 juli 2021 en werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2021.

Ondernemingsnummer:   0411060957

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w.

Home Wie zijn wij?