Bevlagging

De Vrienden van Zoutleeuw namen het initiatief om de gevels van de Markt in Zoutleeuw te bevlaggen met de wapenschilden van enkele belangrijke geslachten uit het middeleeuwse Zoutleeuw. In 1979 werd voor het eerst een bevlagging gerealiseerd. De totale aankoopprijs beliep 145.000 BEF, verdeeld als volgt: 82.000 BEF door de Vrienden van Zoutleeuw, 31.000 BEF door de firma Crabbé en 32.000 BEF door verschillende banken en privé-personen van de Markt. De bevlagging tijdens het toeristisch seizoen werd later door de stad overgenomen en loopt nog steeds. De Vrienden van Zoutleeuw steunen de bevlagging financieel door het peterschap van één vlag.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → Bevlagging