Conservatie & restauratie 15de eeuwse muurschildering "Laatste Oordeel"

Het Laatste Oordeel, een 15de eeuwse monumentale muurschildering in het zuidertransept van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw, is iconografisch bijzonder interessant omdat het vele elementen ontleent aan de meesterwerken van de paneelschilders uit de Zuidelijke Nederlanden, de zgn. Vlaamse Primitieven.

Het wordt toegeschreven aan Arnould de Maalder, die in 1470 Leuven voor Zoutleeuw verliet.  

Het Laatste Oordeel, dat bij zijn ontdekking tijdens ontpleisteringswerken circa 1873 al in slechts staat was, schilferde jaar na jaar verder af en is dringend aan restauratie toe om te vermijden dat het definitief verloren gaat. De kerkfabriek startte een restauratiedossier. De totale restauratiekost overstijgt in grote mate de draagkracht van de Zoutleeuwse kerk en stad. Alleen al het noodzakelijke vooronderzoek zal vermoedelijk € 25.000,00 kosten.  

De Vrienden van Zoutleeuw doen beroep op uw milde steun om via giften het vooronderzoek op korte termijn mogelijk te maken. Voor giften vanaf € 40,00 op de projectrekening ontvangt u een fiscaal attest.

U kunt uw donatie voor het Laatste Oordeel storten op de gezamenlijke projectrekening:

IBAN: BE 86 7450 1859 3050

BIC-code: KREDBEBB

Herita VZW
Oude Beurs 27 te 2000 Antwerpen
Met vermelding:
“Gift Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw”

Copyright © - Guido Coningx

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Fiscale aftrekbare giften restauraties Inventaris restauraties projectrekening → Laatste Oordeel