De 15de eeuwse muurschildering "Laatste Oordeel" wordt uiteindelijk geconserveerd/gerestaureerd

Het Laatste Oordeel, een 15de eeuwse monumentale muurschildering in het zuidertransept van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw, is iconografisch bijzonder interessant omdat het vele elementen ontleent aan de meesterwerken van de paneelschilders uit de Zuidelijke Nederlanden, de zgn. Vlaamse Primitieven. Het wordt toegeschreven aan Arnould de Maalder, die in 1470 Leuven voor Zoutleeuw verliet.  Tijdens de ontpleisteringswerken circa 1873 was het al in slechte staat, schilferde jaar na jaar verder af en is dringend aan restauratie toe om te vermijden dat het definitief verloren gaat. De kerkfabriek startte een restauratiedossier. Vlaams minister Diependaele van onroerend erfgoed gaf in januari 2022  groen licht aan verschillende restauratieprojecten in Vlaams-Brabant, waaronder de restauratie van de muurschildering Het Laatste Oordeel in de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw. Voor de restauratie is een premie van maximaal 220.726 euro toegekend door Vlaanderen, wat in principe overeenstemt met 80% van de voorziene kost. De totale restauratiekost overstijgt in grote mate de draagkracht van de Zoutleeuwse kerk en stad. Daarom hebben De Vrienden van Zoutleeuw, hiervoor sinds 2011 een projectrekening geopend hebben bij Herita, waarop fiscaal aftrekbare giften gestort werden. Wij danken iedereen die giften heeft gedaan, waardoor wij nu in staat zijn een niet onbelangrijk deel van de lokale kost te financieren.

U kunt uw donatie voor restauratieprojecten in de Sint-Leonarduskerk - die fiscaal aftrekbaar zijn vanaf € 40,00 - storten op de gezamenlijke projectrekening:

IBAN: BE 86 7450 1859 3050

BIC-code: KREDBEBB

Herita VZW
Oude Beurs 27 te 2000 Antwerpen
Met vermelding:
“Gift Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw”

Copyright © - Guido Coningx

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Fiscale aftrekbare giften restauraties Inventaris restauraties projectrekening → Laatste Oordeel