Praktische inlichtingen betreffende fiscaal aftrekbare giften

Ons project dat door de beoordelingscommissie van Herita werd erkend, kreeg een eigen rekeningnummer toegekend:

IBAN: BE 86 7450 1859 3050

BIC-code: KREDBEBB

Herita VZW

Oude Beurs 271 te 2000 Antwerpen

Met vermelding: “Gift Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw”

Het is op die rekening dat de fiscaal aftrekbare giften gestort moeten worden. Alleen stortingen vanaf een bankrekening kunnen als gift worden geregistreerd. Het is de eigenaar van de bankrekening vanwaar de gift afkomstig is die het fiscaal attest ontvangt. Enkel voor giften wordt een fiscaal attest uitgereikt. Een gift is onvoorwaardelijk en mag onder geen beding aan een tegenprestatie gekoppeld worden. Betalingen voor diensten, lidmaatschap of abonnementen op tijdschriften… kunnen dus niet als giften worden beschouwd, er wordt dan ook geen fiscaal attest voor uitgereikt.

Alleen voor giften vanaf 40,00 euro wordt een fiscaal attest uitgereikt.

De aanwending van de giften werd vooraf contractueel bepaald tussen De Vrienden van Zoutleeuw en Herita. De middelen kunnen alleen voor het project “Leonarduskerk Zoutleeuw” worden gebruikt, en niet voor dagelijkse werking van onze vereniging. In de praktijk worden facturen voor uitgevoerde werken of diensten betaald. Giften blijven eigendom van Herita tot na betaling van de facturen. Facturen worden pas betaald nadat De Vrienden van Zoutleeuw hebben vastgesteld dat de werken en diensten effectief en behoorlijk uitgevoerd of verleend werden.

Herita bezorgt alle schenkers (vanaf giften van 40,00 euro) begin maart van het jaar volgend op het aanslagjaar een fiscaal attest dat in overeenstemming is met de richtlijnen die door de minister van Financiën worden opgelegd. Als één persoon verscheidene giften overmaakt, worden die per jaar gegroepeerd en ontvangt hij/zij één attest voor het totale bedrag. We brengen jou ook graag op de hoogte van een belangrijke wijziging in de wet van 13 december 2012 houdende de fiscale en financiële bepalingen (Belgische Staatsblad van 20 december 2012 – ed. 4). Vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) zijn de bepalingen met betrekking tot de giften gewijzigd. Giften geven voortaan geen recht meer op een aftrek van het totale netto-inkomen, maar op een belastingsvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift.

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Fiscale aftrekbare giften restauraties → Praktische inlichtingen betreffende fiscaal aftrekbare giften