Gezamenlijke projectrekening Leonarduskerk "Herita" & "Vrienden van Zoutleeuw"

 

De Vrienden van Zoutleeuw zijn sinds 18/09/2007 lid van de vzw Herita: lidnummer 07.287. Voor meer informatie over Herita kan u terecht op   www.herita.be

Herita  heeft een erkenning om attesten uit te reiken voor fiscaal aftrekbare giften vanaf € 40,00 aan erfgoedprojecten. Het principe bestaat erin dat een gift aan een erfgoedproject kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Dit systeem kan een extra duwtje in de rug geven aan particulieren en vennootschappen die geďnteresseerd zijn om een erfgoedproject financieel te steunen. Vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) zijn de bepalingen met betrekking tot de giften gewijzigd. Giften geven voortaan geen recht meer op een aftrek van het totale netto-inkomen, maar op een belastingsvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift.

Herita erkent projecten, opent rekeningnummers en reikt fiscale attesten uit aan de schenkers. De projecten moeten verband houden met erfgoed in de ruimste zin van het woord. Het kan gaan om onroerend, roerend of immaterieel erfgoed. Projecten kunnen betrekking hebben op verwerving, restauratie, beheer, ontsluiting, een publicatie, de inrichting van een tentoonstelling, inventarisatie enz. De dagelijkse werking van de vereniging komt niet in aanmerking. Alleen niet-commerciële projecten komen in aanmerking. Projecten die betrekking hebben op het roerend erfgoed komen alleen in aanmerking als de objecten in kwestie nadien niet verhandeld of vervreemd worden.

De Vrienden van Zoutleeuw hebben een projectdossier “Leonarduskerk Zoutleeuw” ingediend bij Herita voor de financiering van conservatie- en restauratiewerken aan het gebouw en het kunstmeubilair van de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw. De kerkfabriek geeft als eigenaar toestemming aan onze vereniging om i.s.m. de kerkfabriek een aantal conservatie- en restauratiedossiers te starten. De keuze voor de Leonarduskerk en haar inboedel steunt op het feit dat dit het belangrijkste erfgoed van Zoutleeuw is. Daarenboven staat deze opdracht expliciet in het maatschappelijk doel van onze vereniging.

Op 24/11/2007 werd dit project van De Vrienden van Zoutleeuw goedgekeurd door Herita. Vanaf die datum kunnen particulieren en vennootschappen giften storten op de gemeenschappelijke projectrekening, die vanaf € 40,00 fiscaal aftrekbaar zijn (zie praktische inlichtingen). Onder de rubriek "inventaris restauraties" vindt u een overzicht van alle restauraties die, dankzij uw milde giften op de projectrekening, gerealiseerd worden.

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Fiscale aftrekbare giften restauraties → Gezamelijke projectrekening Leonarduskerk VCM & Vrienden van Zoutleeuw

z